Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Deze zondag beginnen we in het Kyrië met een stilstaan bij hoe 75 jaar geleden het grote deel van de joodse inwoners van onze stad is weggevoerd. Gedenken we hoe dat onbestaanbare toch mogelijk werd. Verdriet en schaamte hierover gaan gepaard met verantwoordelijkheid in heden en toekomst. (In de avond begint om 19.00 uur een bijzondere samenkomst in de Grote Kerk rondom dit gedenken). We kijken deze morgen in dit verband naar een schilderijLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. In de dienst van deze zondag vieren we het spoor van Dankdag. Een diaken brengt, als beeld van al het goede en voedzame dat we hebben ontvangen, een brood de kerk binnen. We lezen uit Johannes 4: 43-54 over leven in de wachtstand. Wachten we op bewijzen en overtuigende tekenen voor we in beweging durven komen? Voor we hoopvol bestaan en daarvan delen? Zanggroep De Korenmaat, onder leiding van Tineke Pennings, draagt bij aanLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Op deze zondag wijst de uitgevoerde cantate ‘Warum betrübst du dich, mein Herz’ (BWV 138) in de richting van de Schriftlezing uit Mattheüs 6: 24-34. Dit vaak geciteerde deel van de Bergrede raakt aan ons vertrouwen, dat dunne, stevige of beschadigde vloertje om op te (be)staan. Juist de prachtige muziek (van Bach, Fauré en Händel, uitgevoerd onder leiding van Ries van der Zouwen) kan ons helpen om die laag in ons binnenste te bereiken.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.  Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. We lezen uit Matteüs 22:34-46 waarin een wetsgeleerde aan Jezus vraagt wat het grootste gebod in de wet is. Deze wet vinden we in Deuteronomium 6: 1-9. God zelf wijst ons hierin de weg, die wij mogen gaan. Jezus geeft op de vraag van de wetsgeleerde een antwoord, wat te maken heeft met het liefhebben van God en je naaste. Als je die weg kunt volgen, de weg van de liefde, dan zijn we opLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. ‘Groot is de wereld, maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen’. Een tekst van Huub Oosterhuis, op muziek gezet en te vinden in ons liedboek als Gezang 420, vormt de basis van de kerkdienst op zondagmorgen 8 oktober. “Klein zijn de voeten”: alle kinderen worden uitgenodigd om een schoen mee te nemen en ook een uitgeknipte en versierde voet van papier. Daarmee wordt een spoor door deLees verder

In de schikking zien we het thema “Mensen van de Weg” terug in de mensfiguren die zich op een weg bevinden. Deze valt samen met een “weg” in blauwe kleur, die de weg van het Joodse volk verbeeldt, het blauw is nl. de kleur van de Israëlische vlag. Daarbij zien we een menorah (zevenarmige kandelaar) en een Hebreeuwse bijbel met daarbij een jadje, een stok met een handje (Jad is jiddisch voor “hand”), een aanwijzer die in de synagoge wordt gebruikt bij het voorlezen uit de Thora. De klimop staat symbool voor trouw. En Ene, maak mij bekend met uw wegen, uw paden, wil mij dieLees verder