Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.  Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Op deze zondag vindt onze jaarlijkse ‘kanselruil’ plaats. De voorgangers uit de PGDD ruilen op deze ‘Kanazondag’ van kansel. In de Wilhelminakerk verwelkomen we ds. Erik Schipper en pastor Martha Huizinga. Vanaf 2019 vindt deze ruilzondag plaats op de eerste zondag na Pasen. Nu nog op de zondag van ‘het eerste teken dat Jezus deed’. We vieren hoe, naast het brood, de wijn met een waterverleden ook vandaag mag rondgaan als de smaak van het hersteldeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Koning Willem-Alexander verwoordde in zijn Kersttoespraak de moeite die mensen hebben om zich met elkaar te verbinden. Elkaar vinden, hoewel je uit een ander land, een ander beroep, een andere laag van de bevolking komt, wordt steeds lastiger. Je verbinden met elkaar vraagt namelijk om een hart, een centrale zaak, die je deelt, ook al ben je verder heel verschillend. Het Bijbelverhaal dat we vandaag lezen, uit Mattheüs 2:1-12, kan ons wat dat betreft te denkenLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Op Oudejaarsdag valt het tikken van de klok veel meer op. Nog een paar uur en dan… Misschien is het bombardement aan vuurwerk een uit de hand gelopen poging om dat tikken te overstemmen? Er zit immers een moeilijke kant aan tijd die we afsluiten: wat hebben we voltooid in die verleden tijd? Of nog persoonlijker: Wat staat me te wachten? Uit de geschiedenis van de Kerk zijn er voorbeelden die kunnen helpen bij die vragen.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Zondag 24 december is het vierde adventszondag. Met de prachtige naam Rorate coeli, wat betekent “dauwt hemelen”. De vroege morgendauw, de ochtend ofwel de dageraad van kerst. Dit lied van advent waarmee wij zingend bidden om het volgende: “Moge de dauw van de hemel over ons neerdalen; dat de wolken gerechtigheid doen regenen over het land; moge de aarde opengaan opdat ze gelukkig wordt en het zaad van de gerechtigheid de kans krijgt om te ontkiemen”.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Klik op de volgende link om de orde van dienst voor de kerstviering te downloaden: Liturgieboekje Kerstmorgen 2017. De dienst zal gehouden worden op maandag 25 december om 10:00 uur. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Klik op de volgende link om de orde van dienst voor de kerstavondviering te downloaden: Kerstavondviering zondag 24 december 2017. De dienst zal gehouden worden op zondagavond 24 december om 21:30 uur. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Derde zondag van Advent draagt een mooie naam: Gaudete. Verheug u. Wees blij. Het licht dat geboren wordt daagt. Zodoende is de kleur van deze zondag ‘roze’, het donkere paars licht op. We lezen uit Jesaja 35, over de woestijn die in bloei springt omdat er een weg is waarop God ons voorgaat. Hij komt ons tegemoet. Als een bron van hoop, dwars tegen het onherbergzame in. We zingen weer samen het kinderlied, dat opnieuw geoefendLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. We vieren deze dienst in een wereld vol beroering over de symbolische betekenis van Jeruzalem. Deze stad lijkt een bron van geweld geworden, terwijl het tegendeel de bedoeling is. Waar blijft onze aandacht op gericht? We lezen uit Jesaja 2: 2-5 over waar het met mensen op uitloopt, een visioen: De Eeuwige zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Uiteindelijk zal geen mens meer weten wat oorlog is. DeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Vol verwachting – in deze dagen denken kinderen dan aan verrassing en cadeautjes. Niet minder kan het als thema van het Adventsproject vertellen wat aanstaande is, en onze aandacht brengen bij een ‘Boek vol verwachting’ dat voor in de kerk verbeeld is. We leven toe naar de komst van Jezus in onze wereld. Het is niet eenvoudig deze verwachting toe te laten. Hoe moet je verwachten dat God niet los laat, maar naar ons omziet, zoalsLees verder