Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf te beluisteren op de site van kerkomroep. Bij de dienst In Leeuwarden, de huidige culturele hoofdstad van Europa, is een kunstwerk te zien van Tim Etchells: ‘Hear’. Het bestaat uit tachtig woorden in neonletters, vanuit het Engels, Nederlands, Duits en Fries, die allemaal verwijzen naar iets van de menselijke spraak. Ze zetten aan het denken over hoe wij met taal en spraak omgaan. Wat zijn onze bedoelingen ermee? Bij onze viering van het Pinksterfeest komt diezelfde invalshoek aan bod in de Schriftlezingen overLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf te beluisteren op de site van kerkomroep. Wezenzondag valt dit jaar op moederdag; wat je noemt een spannende combinatie. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren prikkelt om woorden te geven aan de samenhang van ons bestaan. Van wiens liefde en steun leven wij? De Schriftlezing uit Genesis 9: 8-17, over een kleurrijke boog in de wolken, zet ons denken op het goede spoor. In Johannes 17: 20-26 horen we hoe Jezus dat spoor diepgang geeft. In deze dienst zal Julia gedoopt worden. Zij is,Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf te beluisteren op de site van kerkomroep. Zondag Rogate, bidt! De zondag voor Hemelvaart! De aarde is weer droog. Maar wat ging daaraan vooraf? Soms moet of wil je daar niet teveel bij stilstaan. Toch is het belangrijk om stil te staan bij gebeurtenissen die niet zo vrolijk zijn. Dat deden we op 4 mei in ons land. Ook mochten we vieren dat die donkere tijd weer voorbij is gegaan (5 mei). Omzien naar wat geweest is, geeft ruimte om opnieuw te beginnen.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Cantatedienst Zondag Jubilate, 22 april, krijgt veelzeggend gestalte in een Bachcantatedienst. We lezen, aangereikt door het rooster, uit Genesis 6:1-4 een uitzonderlijk gedeelte. De Nieuwe Bijbelvertaling koos voor het kopje ‘Vermenging van goden en mensen’. Ook wat eronder te lezen is zet al niet aan tot jubelen. Zogenaamde godenzonen gaan gigantisch in de fout, door opnieuw te kiezen voor een chaos ‘waarin alles moet kunnen’. Als contrast lezen we uit Johannes 1:Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf te beluisteren via de site van Kerkomroep. zondag 15 april 2018, 3e zondag van Pasen, ‘Misericordia Domini’ – Goedheid van de Heer Het past veelzeggend dat we op de zondag van de Barmhartigheid van de Heer, Misericordia Domini, het Heilig Avondmaal vieren. Van die warmhartigheid leven we. In de dienst komen indrukken aan bod uit de Kinderkring van afgelopen woensdag. Dat is de bijeenkomst waarin kinderen onder meer uitleg krijgen over de Maaltijd van de Heer. Ook hebben zij op deLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van KerkomroepLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Frankrijk werd afgelopen dagen geraakt door de dood van politieman Arnaud Beltrame, die de plaats innam van een gegijzelde. Hij werd vermoord, maar voor die ander lag de weg naar het leven open. Het doet ons denken aan de weg van Christus, de weg van het kruis. Vooral ook toen bekend werd dat Beltrame overtuigd christen was. Ook in Nederland hebben politiemensen hun collega herdacht. In zijn keuze lijkt zoveel samengebald van hoe ook zijLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Op Palmzondag proeven we vanuit Marcus 11: 1-11 hoe Jezus enthousiast wordt ontvangen. Het applaus is niet van de lucht: dit is onze nieuwe man! Kijk, blauw bloed, hemelsblauw bloed. Al snel daarna blijkt Jezus niet te leven naar het applaus. Mensen vinden hem dwars en moeilijk, omdat hij trouw blijft aan Gods verlangen. Het royale van God op een andere wijze koninklijk leeft. De ergernis van machthebbers slaat om in geweld, in bittere opruimwoede. OpLees verder

Op zondagavond 25 maart 2018 wordt om 19:00 uur in de kapel van de Verrezen Christuskerk Nolensweg 8  te Dordrecht, een Taizé-viering gehouden. De viering heeft een meditatief karakter. Liederen uit de spiritualiteit van Taizé zullen worden afgewisseld met één of meer schriftlezingen, gebeden en stiltemomenten. De kerk is vanaf 18:30 uur geopend. Voor de viering, die begint om 19:00 uur en ruim een half uur duurt, oefenen wij de (nog) onbekende liederen met u. Aansluitend staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. Deze viering is voorbereid door de Voorbereidingsgroep Interkerkelijke Taizé-vieringen Drechtsteden. Voor meer informatie en data voor andere vieringen verwijzenLees verder