Activiteiten

Sinds september 2007 zijn gemeenteleden ten behoeve van de pastorale zorg niet meer geografisch ingedeeld op wijknummer en adres, maar in leeftijdscategorieën. We onderscheiden de volgende categorieën:

  • kerngroep   0-18 jaar
  • kerngroep 18-35 jaar
  • kerngroep 35-75 jaar
  • kerngroep 75 jaar en ouder (75+).

Tweemaal per jaar verschijnt de WilActief, het activiteitenprogramma van Vorming en Toerusting van de komende periode. Klik hier voor de meest recente editie.