Kerkelijke gemeente

Petruskapel en Wilhelminakerk vormen samen één wijkgemeente met één kerkenraad en twee gebouwen. De Wilhelminakerk ligt in het oude centrum van de stad, de Petruskapel ligt op de Staart.
 

De Wilhelminakerk

De Wilhelminakerk is een bruisende, actieve en zorgzame gemeente; een gemeenschap van gelovigen, open naar alle kanten. De zondagse eredienst vormt een centraal moment, waarop gemeenteleden van alle leeftijdscategorieën samenkomen en waarin velen ook actief participeren. Hier wordt het verhaal van God en mens bij elkaar gebracht en gedeeld. Voor de jeugd is er een crèche, kindernevendienst en tienerdienst en jaarlijks wordt er, als voorbereiding op het deelnemen van de kinderen aan het Heilig Avondmaal, kindercatechese gegeven. Ook is er een actief jong-volwassenen netwerk.
Regelmatig worden er diensten gehouden waarin een cantate van J.S. Bach integraal deel uitmaakt van de dienst, o.l.v. Ries van der Zouwen.
Jaarlijks wordt er door de week een wisselend programma van activiteiten voor jong en oud aangeboden op het gebied van geloof, kerk, cultuur en kunst, waarmee we ook een open huis willen zijn in de stad. Wij beschouwen ons programma als geheel als een onderdeel van onze missionaire roeping.

 De Petruskapel

De Petruskapelgemeente is een groep met een sterke sociale samenhang. De leden zijn al wat ouder. Men kent elkaar al vele jaren en velen zien elkaar ook buiten de kerkelijke activiteiten om. De ‘kapel’ neemt een belangrijke plaats in het geloofsleven van de gemeenteleden in. Het verhaal van God en mens wordt op aansprekende wijze verteld met een belangrijke plaats voor gemeentezang en sacrament. De gemeente heeft een bloeiende ouderensoos, knutselclub en een eigen koor.