Financiën

De kerngroep Gebouw en Financiën houdt zich bezig met het personeelsbeleid, het financiële beheer van de wijk- en kosterkas, het onderhoud aan de kerkgebouwen, de verbetering van de faciliteiten in de kerk voor gemeenteleden en gasten, en de verhuur van het kerkgebouw.

Actie Kerkbalans 2016

2016kerkbalans

Dordrecht, januari 2016

Gewaardeerd medegemeentelid,

Een brief als deze ontvangt u ieder jaar bij uw envelop of email, waarin uw bijdrage voor de actie Kerkbalans wordt gevraagd. Het is een goede gelegenheid om u even bij te praten over de stand van zaken in onze gemeente.

Lees meer...

Wijkkas

Door de wijkkas worden diverse wijkactiviteiten financieel haalbaar gemaakt. De inkomsten van de wijkkas bestaan uit collectes, bijdragen bij het koffiedrinken en niet te vergeten uw giften.

  • Het bankrekeningnummer van de wijkkas van de Wilhelminakerk is: NL10INGB0001893765 t.n.v. wijkkas Wilhelminakerk te Dordrecht.
  • Het bankrekeningnummer van de wijkkas van de Petruskapel is: NL48ABNA0425446255, t.n.v. penningmeester wijkkas te Dordrecht.

Vaste vrijwillige bijdrage

De vaste vrijwillige bijdrage kan worden betaald via bankrekeningnummer NL67FVLB0225391503 ten name van de CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam inz. acties, onder vermelding van “vrijwillige bijdrage en de wijkkerk (WK, PK)”.

Giften

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL60FVLB0225389495 ten name van CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam inz. giften eventueel onder vermelding van de betreffende wijkgemeente, bijvoorbeeld “gift Wilhelminakerk-Petruskapel”.

Giften aan de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam of aan de Hervormde gemeente Dordrecht vallen onder zgn. ANBI-regeling en zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.
Meer informatie is te vinden op de site van PKN Dordrecht.

Collectebonnen

Vanaf 1 januari 2013 zijn de volgende kaarten beschikbaar:

  • € 10,- : kleur oranje bevattebonnenangepast.  20 bonnen a € 0,50
  • € 15,- : kleur geel en bevat 20 bonnen a € 0,75
  • € 25,- : kleur paars en bevat 20 bonnen a € 1,25.

U kunt de collectebonnen uitsluitend bestellen via rekeningnummer NL92FVLB0225391538 ten name van CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam inz. collectebonnen.

Geeft u naast het aantal kaarten van iedere waarde/kleur ook uw adres mee, zodat het centrale kerkkantoor de collectebonnen op uw huisadres kan laten afleveren.

De oude collectebonnen van € 12,50 (Gereformeerd Dordrecht) en € 15,- resp. € 25,- (Hervormd Dubbeldam) blijven hun geldigheid behouden.