Diaconaat

De grondgedachte van diaconaat: gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit. 

Diaconaat is gehoorzamen aan een oproep van God, die ons inschakelt voor mensen in knelsituaties. Diaconie betekent oog en oor hebben voor mensen, aandacht hebben voor hun positie, luisteren naar hun verhalen. Naast deze taken heeft de diaken een plaats in de liturgie. De diaconale activiteiten zijn gebundeld in de kerngroep dienst in de samenleving. De kerngroep dienst in de samenleving staat ten dienste van gemeenteleden van alle leeftijden die behoefte hebben aan diaconale zorg. Leden van de kerngroep maken ook deel uit van pastorale kerngroepen, vanuit hun eigen specifieke diaconale inbreng.