Ouderlingen en pastoraal medewerkers

Schroom niet om eens contact op te nemen met een van de ouderlingen of pastoraal medewerkers.
Voor adressen wordt verwezen naar de scriba van de wijkkerkenraad. Contact: scriba@dewilhelminakerk.nl