Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.  Lees verder

Op 20 januari start  de Actie Kerkbalans 2018. In deze week worden weer de brieven en e-mails verstuurd. Let in die week dus extra op uw brievenbus en mailbox. Mocht u niets ontvangen, dan graag even een berichtje naar het Kerkkantoor. De opbrengst van de Actie Kerkbalans bepaalt voor een zeer belangrijk deel de mogelijkheden van onze kerk. U kunt uw gift voor de kerk volledig aftrekken van de belasting, zonder dat er een drempelbedrag geldt of een maximumbedrag, als u uw bijdrage voor 5 jaar vast zet. Het Kerkkantoor heeft daar formulieren voor. Het thema van dit jaar is “Geef voor je Kerk”. AlsLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Op deze zondag vindt onze jaarlijkse ‘kanselruil’ plaats. De voorgangers uit de PGDD ruilen op deze ‘Kanazondag’ van kansel. In de Wilhelminakerk verwelkomen we ds. Erik Schipper en pastor Martha Huizinga. Vanaf 2019 vindt deze ruilzondag plaats op de eerste zondag na Pasen. Nu nog op de zondag van ‘het eerste teken dat Jezus deed’. We vieren hoe, naast het brood, de wijn met een waterverleden ook vandaag mag rondgaan als de smaak van het hersteldeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Koning Willem-Alexander verwoordde in zijn Kersttoespraak de moeite die mensen hebben om zich met elkaar te verbinden. Elkaar vinden, hoewel je uit een ander land, een ander beroep, een andere laag van de bevolking komt, wordt steeds lastiger. Je verbinden met elkaar vraagt namelijk om een hart, een centrale zaak, die je deelt, ook al ben je verder heel verschillend. Het Bijbelverhaal dat we vandaag lezen, uit Mattheüs 2:1-12, kan ons wat dat betreft te denkenLees verder

Natuurlijk is er ook in 2018 weer een nieuwjaarsontbijt, verzorgd door de mannen van de Korenmaat. U bent allen van harte uitgenodigd op zondag 7 januari om 09.00 uur voor dit ontbijt, waarna om 10.00 uur de dienst zal volgen. Daarna is er uitgebreid de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nieuwjaarswensen uit te wisselen. We hopen op uw komst; weet u welkom! Marriëtte Pullen, Voorzitter wijkkerkenraad Wilhelminakerk-PetruskapelLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Op Oudejaarsdag valt het tikken van de klok veel meer op. Nog een paar uur en dan… Misschien is het bombardement aan vuurwerk een uit de hand gelopen poging om dat tikken te overstemmen? Er zit immers een moeilijke kant aan tijd die we afsluiten: wat hebben we voltooid in die verleden tijd? Of nog persoonlijker: Wat staat me te wachten? Uit de geschiedenis van de Kerk zijn er voorbeelden die kunnen helpen bij die vragen.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Zondag 24 december is het vierde adventszondag. Met de prachtige naam Rorate coeli, wat betekent “dauwt hemelen”. De vroege morgendauw, de ochtend ofwel de dageraad van kerst. Dit lied van advent waarmee wij zingend bidden om het volgende: “Moge de dauw van de hemel over ons neerdalen; dat de wolken gerechtigheid doen regenen over het land; moge de aarde opengaan opdat ze gelukkig wordt en het zaad van de gerechtigheid de kans krijgt om te ontkiemen”.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Klik op de volgende link om de orde van dienst voor de kerstviering te downloaden: Liturgieboekje Kerstmorgen 2017. De dienst zal gehouden worden op maandag 25 december om 10:00 uur. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Klik op de volgende link om de orde van dienst voor de kerstavondviering te downloaden: Kerstavondviering zondag 24 december 2017. De dienst zal gehouden worden op zondagavond 24 december om 21:30 uur. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.Lees verder

Zaterdag 30 december 2017 bent u van harte welkom op de huiskamerdag in de Wilhelminakerk. Deze begint om 10.00 uur (deuren open om 09.30 uur). Het programma Handwerken of breien bij Anne Nies Keur en Marriëtte Pullen De Brei- en Handwerkgroep gaat aan een gemeenschappelijk project werken. Daarnaast kan iedereen voor een klein bedrag zijn kapotte sokken (wol of katoen) inleveren en laten herstellen. Klaar terwijl u wacht. Bier brouwen met Hans van de Weg Kolonisten of Risken met Auke Bijl Rummicup met familie van Hengel Het goede-doelenwinkeltje bezoeken van Gerrie van Dalen Hier is speelgoed te koop en zelfgemaakte spullen door creatieve mensen uitLees verder