Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.  Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. We lezen uit Matteüs 22:34-46 waarin een wetsgeleerde aan Jezus vraagt wat het grootste gebod in de wet is. Deze wet vinden we in Deuteronomium 6: 1-9. God zelf wijst ons hierin de weg, die wij mogen gaan. Jezus geeft op de vraag van de wetsgeleerde een antwoord, wat te maken heeft met het liefhebben van God en je naaste. Als je die weg kunt volgen, de weg van de liefde, dan zijn we opLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. ‘Groot is de wereld, maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen’. Een tekst van Huub Oosterhuis, op muziek gezet en te vinden in ons liedboek als Gezang 420, vormt de basis van de kerkdienst op zondagmorgen 8 oktober. “Klein zijn de voeten”: alle kinderen worden uitgenodigd om een schoen mee te nemen en ook een uitgeknipte en versierde voet van papier. Daarmee wordt een spoor door deLees verder

In de schikking zien we het thema “Mensen van de Weg” terug in de mensfiguren die zich op een weg bevinden. Deze valt samen met een “weg” in blauwe kleur, die de weg van het Joodse volk verbeeldt, het blauw is nl. de kleur van de Israëlische vlag. Daarbij zien we een menorah (zevenarmige kandelaar) en een Hebreeuwse bijbel met daarbij een jadje, een stok met een handje (Jad is jiddisch voor “hand”), een aanwijzer die in de synagoge wordt gebruikt bij het voorlezen uit de Thora. De klimop staat symbool voor trouw. En Ene, maak mij bekend met uw wegen, uw paden, wil mij dieLees verder

De Kunstcommissie organiseert een expositie met een selectie uit het kleurrijke oeuvre van kunstenares Marja de Lange-Nieuwenhuyse (1938-2016). Marja de Lange vertelt in haar werk verhalen, vol nieuwsgierige verbeeldingskracht. Ze zoekt naar vrijheid binnen de joodse en de christelijke tradities, binnen het landschap van de Bijbel, binnen een leven met afnemende gezondheid. Op zaterdagmiddag 7 oktober vindt de opening van de expositie plaats in de Wilhelminakerk, waarna de schilderijen enkele weken te zien zijn. (Zie poster, klik op de afbeelding om te downloaden.) In kerkdiensten en in de Wil-op-Zondag zal er naar worden verwezen.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Op zondag 1 oktober Op deze Israëlzondag denken we onder meer aan Grote Verzoendag, die dit weekend wordt gevierd. We lezen uit Psalm 25 (‘maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd’) en uit Mattheüs 21:23-32, over twee zonen en twee manieren van gehoor geven. Ds. Michiel de ZeeuwLees verder