Op zondag 25 maart a.s. is het Palmpasen en uiteraard vinden we het leuk dat jij er dan ook bij bent met een mooi versierde Palmpasenstok. Daarom nodigen we je uit, samen met je papa, mama, opa of oma, op zaterdag 24 maart a.s. naar de Wilhelminakerk te komen om met ons een mooie palmpasenstok te maken. We beginnen om 14.00 uur en hopen om 16.00 uur klaar te zijn. (Let op: dit zijn andere tijden dan vermeld in de aanbodkrant) Het is fijn als je even laat weten als je komt. Dat kan via een mailtje of berichtje naar Hanneke Naaktgeboren: Contactformulier of 06-23645786 Dan zorgenLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Zorgen rijmt … In de diensten van de Veertigdagentijd zijn er steeds accenten in die Bijbelverhalen rondom ‘zorgen voor’. God zorgt voor zijn schepping en in dat spoor, goed zichtbaar gemaakt door Jezus, zorgen ook mensen voor elkaar en voor de schepping. Zo klinkt op 18 februari, zondag Invocabit, in de Schriftlezing uit Marcus 1: 12-15 over Jezus’ vertrouwen dat God voor hem zorgt. De lezing uit Genesis 9: 8 – 17 gaat over een zorgzameLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Veel mensen zeggen dat onze wereld snel zal gaan veranderen door diverse technische ontwikkelingen. Hoe kijken jongeren daar tegenaan? Tijdens bijeenkomsten van Tienerdienst en catechese zijn we op allerlei manieren met die vraag bezig geweest, als voorbereiding van de kerkdienst op deze zondag. Onder het motto ‘Onderzoek alles en behoud het goede’ zullen we in de dienst kijken naar de nabije toekomst. In allerlei elementen komt naar voren hoe jongeren bezig zijn geweest met bijvoorbeeldLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Deze zondag vieren we als gemeente een dienst van bevestiging. Een kerkelijke gemeente wordt gediend door ambtsdragers. Zij geven een tijdlang hun steun, om de gemeente dicht bij haar roeping te houden. Het ambt kan bijna als een tweede natuur voelen wanneer je al vele jaren, bijvoorbeeld, ouderling-kerkrentmeester bent. Je meedenken en betrokkenheid bij de gemeente gaat na je aftreden op een andere manier verder. Het is rijk dat de gemeente steeds weer nieuwe ambtsdragersLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Soms word je opeens geraakt door iets. Iets waarvan je van te voren niet had gedacht dat het zou kunnen gebeuren. Dat overkwam mij in november vorig jaar. Het leek mij leuk om eens een dienst te bezoeken van mijn vakcoach uit het derde jaar van mijn opleiding. In die tijd was zij geestelijk verzorger in een instelling. Nu is zij weer gemeentepredikant. Leuk om haar weer te zien, maar ook goed om te voelenLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.  Lees verder

Op 20 januari start  de Actie Kerkbalans 2018. In deze week worden weer de brieven en e-mails verstuurd. Let in die week dus extra op uw brievenbus en mailbox. Mocht u niets ontvangen, dan graag even een berichtje naar het Kerkkantoor. De opbrengst van de Actie Kerkbalans bepaalt voor een zeer belangrijk deel de mogelijkheden van onze kerk. U kunt uw gift voor de kerk volledig aftrekken van de belasting, zonder dat er een drempelbedrag geldt of een maximumbedrag, als u uw bijdrage voor 5 jaar vast zet. Het Kerkkantoor heeft daar formulieren voor. Het thema van dit jaar is “Geef voor je Kerk”. AlsLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Op deze zondag vindt onze jaarlijkse ‘kanselruil’ plaats. De voorgangers uit de PGDD ruilen op deze ‘Kanazondag’ van kansel. In de Wilhelminakerk verwelkomen we ds. Erik Schipper en pastor Martha Huizinga. Vanaf 2019 vindt deze ruilzondag plaats op de eerste zondag na Pasen. Nu nog op de zondag van ‘het eerste teken dat Jezus deed’. We vieren hoe, naast het brood, de wijn met een waterverleden ook vandaag mag rondgaan als de smaak van het hersteldeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Koning Willem-Alexander verwoordde in zijn Kersttoespraak de moeite die mensen hebben om zich met elkaar te verbinden. Elkaar vinden, hoewel je uit een ander land, een ander beroep, een andere laag van de bevolking komt, wordt steeds lastiger. Je verbinden met elkaar vraagt namelijk om een hart, een centrale zaak, die je deelt, ook al ben je verder heel verschillend. Het Bijbelverhaal dat we vandaag lezen, uit Mattheüs 2:1-12, kan ons wat dat betreft te denkenLees verder

Natuurlijk is er ook in 2018 weer een nieuwjaarsontbijt, verzorgd door de mannen van de Korenmaat. U bent allen van harte uitgenodigd op zondag 7 januari om 09.00 uur voor dit ontbijt, waarna om 10.00 uur de dienst zal volgen. Daarna is er uitgebreid de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nieuwjaarswensen uit te wisselen. We hopen op uw komst; weet u welkom! Marriëtte Pullen, Voorzitter wijkkerkenraad Wilhelminakerk-PetruskapelLees verder