Vanaf haar kant van de tafel kon ze naar buiten kijken. Jaap zat tegenover haar, al zolang ze wist. Hij las aan tafel graag de krant. Inmiddels deed hij dat niet meer breeduit van papier maar met kleine veegjes op de iPad. Nog steeds had hij graag een stevig tafelblad voor zich. Zij keek liever naar wat er aan de andere kant van het raam gebeurde. Vandaag was er veel te zien, want het sneeuwde. De vlokkenregen hield haar blik gevangen. Steeds hetzelfde van boven naar beneden, -van alzo hoge, van alzo veer-, steeds onverwacht anders. Hoe vaak had ze in haar leven al zulkLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Derde zondag van Advent draagt een mooie naam: Gaudete. Verheug u. Wees blij. Het licht dat geboren wordt daagt. Zodoende is de kleur van deze zondag ‘roze’, het donkere paars licht op. We lezen uit Jesaja 35, over de woestijn die in bloei springt omdat er een weg is waarop God ons voorgaat. Hij komt ons tegemoet. Als een bron van hoop, dwars tegen het onherbergzame in. We zingen weer samen het kinderlied, dat opnieuw geoefendLees verder

De Wilhelminakerk aan de Blekersdijk is de trotse eigenaar van een bijzondere kerstgroep. Grote figuren in zogeheten oriëntalistische stijl met prachtige kostuums en fijn gesneden gezichten. Ook dit jaar wordt een speciaal podium opgericht, met een stalletje en veel fris groen (waaronder natuurlijk ook sparrenbomen). In terrassen komt hier de kerstgroep op te staan, beschenen door feeëriek theaterlicht. De kerstgroep komt uit Zuid-Duitsland, waar kerstgroepen al eeuwen op traditionele wijze worden vervaardigd. In Nederland is een kerststal meestal vrij eenvoudig, maar in het Alpengebied  worden uitgebreide scenes voorgesteld, met vele figuren, zelfs die niet perse in het kerstverhaal voorkomen. In de Wilhelminakerk zullen echter uitsluitendLees verder

Loop je ook (weer) mee met de lichtjestocht?Op kerstavond 24 december a.s. is er voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar weer een lampionnenoptocht in kerstsfeer door de Dordtse binnenstad. Je bent, samen met je ouder(s)/verzorger(s), van harte welkom om mee te lopen.Je kunt zelf een lampion meenemen, maar ze worden ook uitgedeeld. De lichtjestocht start om 18.00 uur. Starten kan op 3 punten: Leger des Heils (Kasperspad 28), Remonstrantsekerk (Cornelis de Wittstraat 28) of de Kruiskerk (Vrieseweg 64).Zo ontstaan er slingers van lichtjes die (om ca. 19.30 uur) bij elkaar komen in de Wilhelminakerk (Blekersdijk 41). Centraal in deze lichtjestocht staat het verhaal ‘a christmas carol’ vanLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. We vieren deze dienst in een wereld vol beroering over de symbolische betekenis van Jeruzalem. Deze stad lijkt een bron van geweld geworden, terwijl het tegendeel de bedoeling is. Waar blijft onze aandacht op gericht? We lezen uit Jesaja 2: 2-5 over waar het met mensen op uitloopt, een visioen: De Eeuwige zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Uiteindelijk zal geen mens meer weten wat oorlog is. DeLees verder

Vier acts en een huisband: avondvullend entertainment dat je niet snel zult vergeten! Iedereen kent de Top 2000: elke winter barst er een strijd los tussen de beste nummers ooit gemaakt. De Top 2000 is een lijst songs die voor iedereen iets anders betekent. De diversiteit van de lijst laat ook zien hoe verschillend we allemaal zijn. Dat viert Bibelot samen met vijf Dordtse kerken. Samen presenteren zij een indrukwekkende Dordtse line-up tijdens het Top 2000 Event! Achtergrond Na enkele geslaagde edities van de Top-2000-dienst in Dordtse kerken is voor 2017 een bijzondere samenwerking gevonden. Op zaterdag 30 december vindt het Top-2000-event plaats bij PoppodiumLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Vol verwachting – in deze dagen denken kinderen dan aan verrassing en cadeautjes. Niet minder kan het als thema van het Adventsproject vertellen wat aanstaande is, en onze aandacht brengen bij een ‘Boek vol verwachting’ dat voor in de kerk verbeeld is. We leven toe naar de komst van Jezus in onze wereld. Het is niet eenvoudig deze verwachting toe te laten. Hoe moet je verwachten dat God niet los laat, maar naar ons omziet, zoalsLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. We vieren deze 26ste november de laatste zondag van het kerkelijk jaar, onze Gedachteniszondag. We denken aan de mensen van wie we afscheid moesten nemen in het afgelopen jaar, of al langer geleden. Juist op deze zondag zijn we nog niet toe aan het verwachten (van Advent), we leven nog in ommezien. We lezen onder meer uit het boek Klaagliederen hoofdstuk 1:1-5, een gedeelte dat veelbetekenend begint met ‘Ach’. Toch willen we ons nadrukkelijk richten opLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Deze zondag beginnen we in het Kyrië met een stilstaan bij hoe 75 jaar geleden het grote deel van de joodse inwoners van onze stad is weggevoerd. Gedenken we hoe dat onbestaanbare toch mogelijk werd. Verdriet en schaamte hierover gaan gepaard met verantwoordelijkheid in heden en toekomst. (In de avond begint om 19.00 uur een bijzondere samenkomst in de Grote Kerk rondom dit gedenken). We kijken deze morgen in dit verband naar een schilderijLees verder