Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Frankrijk werd afgelopen dagen geraakt door de dood van politieman Arnaud Beltrame, die de plaats innam van een gegijzelde. Hij werd vermoord, maar voor die ander lag de weg naar het leven open. Het doet ons denken aan de weg van Christus, de weg van het kruis. Vooral ook toen bekend werd dat Beltrame overtuigd christen was. Ook in Nederland hebben politiemensen hun collega herdacht. In zijn keuze lijkt zoveel samengebald van hoe ook zijLees verder

Ik verwelkom je, Marcus 11:1-11 Jezus wordt toegejuicht wanneer hij Jeruzalem binnenrijdt. Jezus laat zien hoe God voor mensen zorgt, door heel dichtbij mensen te komen. Niet hoog op een paard, maar op een ezel. Hij komt naar je toe en daar mag je vrolijk van worden. Hosanna! Deze week zien we als verbeelding: de stadsmuur; de palmtakken als oproep tot juichen, maar ook de tranen, die Jezus in zijn ogen kreeg toen Hij Jeruzalem zag liggen.Lees verder

Het kampeerseizoen is weer in aantocht. En ook met de Wil gaan we dit jaar weer kamperen. We zijn welkom op Landgoed Ottermeer bij de Wouwse Plantage, ongeveer 40 minuten rijden van Dordrecht. Het kampeerterrein wordt omringd door elf hectare Ottermeerbos met twee natuurvennen, weides met paarden, eiken en beukenlaan en houtwallen, een groente- bloemen- en kruidentuin. Verder liggen de Wouwse Plantage en het Grenspark Kalmthoutse Heide dichtbij. Er is een beperkt aantal plekken voor ons gereserveerd, dus als je mee wilt, meld je dan snel aan (in ieder geval vóór 30 april) bij Bram Naaktgeboren: ContactformulierLees verder

De veertigdagentijd is een periode waarin inkeer, beschouwing van lief en leed en de weg van Jezus centraal staan. Als basisbeeld voor de schikkingen is daarom gekozen voor de weg door de woestijn; ondergrond is de paarse lap waarop de jute als weg gedrapeerd is. Onvoorwaardelijke liefde Johannes 12,20-33 Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw leven voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze beter te maken; hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven. Voor iemand die je liefhebt, heb je veel over. DezeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Op Palmzondag proeven we vanuit Marcus 11: 1-11 hoe Jezus enthousiast wordt ontvangen. Het applaus is niet van de lucht: dit is onze nieuwe man! Kijk, blauw bloed, hemelsblauw bloed. Al snel daarna blijkt Jezus niet te leven naar het applaus. Mensen vinden hem dwars en moeilijk, omdat hij trouw blijft aan Gods verlangen. Het royale van God op een andere wijze koninklijk leeft. De ergernis van machthebbers slaat om in geweld, in bittere opruimwoede. OpLees verder

Op zondagavond 25 maart 2018 wordt om 19:00 uur in de kapel van de Verrezen Christuskerk Nolensweg 8  te Dordrecht, een Taizé-viering gehouden. De viering heeft een meditatief karakter. Liederen uit de spiritualiteit van Taizé zullen worden afgewisseld met één of meer schriftlezingen, gebeden en stiltemomenten. De kerk is vanaf 18:30 uur geopend. Voor de viering, die begint om 19:00 uur en ruim een half uur duurt, oefenen wij de (nog) onbekende liederen met u. Aansluitend staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. Deze viering is voorbereid door de Voorbereidingsgroep Interkerkelijke Taizé-vieringen Drechtsteden. Voor meer informatie en data voor andere vieringen verwijzenLees verder

Op zondag 25 maart a.s. is het Palmpasen en uiteraard vinden we het leuk dat jij er dan ook bij bent met een mooi versierde Palmpasenstok. Daarom nodigen we je uit, samen met je papa, mama, opa of oma, op zaterdag 24 maart a.s. naar de Wilhelminakerk te komen om met ons een mooie palmpasenstok te maken. We beginnen om 14.00 uur en hopen om 16.00 uur klaar te zijn. (Let op: dit zijn andere tijden dan vermeld in de aanbodkrant) Het is fijn als je even laat weten als je komt. Dat kan via een mailtje of berichtje naar Hanneke Naaktgeboren: Contactformulier of 06-23645786 Dan zorgenLees verder

De veertigdagentijd is een periode waarin inkeer, beschouwing van lief en leed en de weg van Jezus centraal staan. Als basisbeeld voor de schikkingen is mede daarom gekozen voor de weg door de woestijn; ondergrond is de paarse lap waarop de jute als weg gedrapeerd is. Ik geef je te eten, Johannes 6,4-15 God zorgt voor mensen, dat laat Jezus zien in het verhaal van vandaag. Een jongen met vijf broden en twee vissen speelt een belangrijke rol: Jezus neemt wat de jongen bij zich heeft en verdeelt het onder de mensen. Er is genoeg voor iedereen! Deze week zien we als verbeelding bloemen inLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. Deze zondag ‘Doe mij recht’ brengt als vanzelf de vraag naar boven wat er nodig is. Nodig om een mens tot haar of zijn recht te laten komen. Komt u al tot uw recht? Wie heeft er oog voor of dat bij jou het geval is? Het journaal deelt ons elke dag voorbeelden van onrecht. Soms brengen die ons tot verontwaardiging, tot actie. In veel andere gevallen zijn we gewend geraakt aan scheve verhoudingen en zienLees verder