Onze diakenen deden het mooie voorstel om eens geld uit te delen in plaats van in te zamelen. Op de Startzondag krijgen kerkgangers direct na het collectemoment de mogelijkheid om twee euro te ontvangen. ‘Dat geld wordt jou toevertrouwd.’ Met de vraag, de opdracht, de uitdaging om hiermee iets te doen, zodat het vermeerdert. (er een cake van bakken en die verkopen, shampoo kopen en tegen betaling auto’s wassen, kaarten maken, kleine klusjes doen, enz. Laat vooral weten als iemand u een plezier kan doen, bijvoorbeeld iets opruimen in de tuin of een taart bakken, waar u een bijdrage voor over heeft.) De opbrengst (dus wat die 2 euro heeft opgebracht) is voor de aanschaf van watertonnen in Dordrecht Zuid-Afrika. Daar moeten mensen nu eindeloos lang lopen om water te halen, onder meer voor de moestuinen. Watertonnen (denk maar aan grote regentonnen) geven zo nieuwe kansen. (Jo)uw opbrengst kan, samen met die toevertrouwde twee euro, worden meegenomen naar de kerk op zondag 1 oktober. Zo kunnen we onze verbondenheid met mensen van de Weg in Zuid-Afrika (die dan iets minder op weg hoeven voor water) gestalte geven.