Welkom in de Wilhelminakerk! Vandaag is het Startzondag, de start van het nieuwe kerkelijk seizoen. Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Bij de Dienst
Voor de Startdienst koos de werkgroep het verhaal van de Emmaüsgangers, Lucas 24: 13 – 24, als uitgangspunt bij ‘Mensen van de Weg’. Zoals de mannen die van Jeruzalem
weglopen vol zijn van wat er gebeurd is, zo zijn ook onze hoofden en harten gevuld.
Waar moet het naar toe, als je bedenkt wat er speelt in de kring van familie of vrienden?
Of in de grote cirkel van het wereldnieuws?
In de nieuwe verhalenbundel van Vonne van der Meer (‘Brood, zout, wijn’, 2017) staat, in dit verband, een intrigerend verhaal. Daarin gaat het om een makelaar die onder druk staat; zijn aanstaande verkoop lijkt beslissend voor de vraag of hij zijn baan kan houden. Wat hij eerder heeft meegekregen voor zijn vak en voor zijn leven, lijkt minder in tel te zijn geraakt. Op afstand door zoveel. Tijdens de beslissende bezichtiging ziet hij dat in de flat aan de overkant een vrouw in gevaar is. De aspirant-kopers zien het niet en de makelaar durft het niet te noemen, uit vrees dat de aankoop hierdoor afketst. Als hij uiteindelijk toch probeert om, zo onopvallend mogelijk, op het balkon te komen om de vrouw te waarschuwen, kan hij de sleutel niet vinden. Het verhaal eindigt met een ongemakkelijk gevoel, alsof hij geen andere kant op kan, dan weg uit het verhaal. Hoe kunnen wij, als mensen van de Weg die zoveel hebben meegekregen, omgaan met wat er rondom ons gebeurt? Mooi is hoe ons vanuit de Tienerdienst beelden en vragen worden aangereikt, die een seizoen lang mee kunnen.
Ds. Michiel de Zeeuw