Op 22 september was er een avond over symbolisch bloemschikken met als thema ‘Bloemen langs de weg’.

Na een inleiding van ds. Joke van Voorst over symbolisch bloemschikken maakten de deelnemers hun eigen bloemstuk met symbolische verbeelding, met veelal zelf geplukte bloemen, gevonden langs de weg of in de tuin.

Na het schikken werd de betekenis van de symboliek aan elkaar uitgelegd.