Wil op Zondag 8 oktober 2017

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

‘Groot is de wereld, maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen’. Een tekst van Huub Oosterhuis, op muziek gezet en te vinden in ons liedboek als Gezang 420, vormt de basis van de kerkdienst op zondagmorgen 8 oktober. “Klein zijn de voeten”: alle kinderen worden uitgenodigd om een schoen mee te nemen en ook een uitgeknipte en versierde voet van papier. Daarmee wordt een spoor door de kerk getrokken. De kerkdienst is voorbereid met ouders, betrokken bij de kring Geloofsopvoeding, en zo zullen gezinnen allerlei onderdelen in de dienst voor hun rekening nemen. We hopen op een mooie dienst, waarin voor alle duidelijkheid geen kindernevendienst (nodig) is. ds. Joke van Voorst