Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Vol verwachting – in deze dagen denken kinderen dan aan verrassing en cadeautjes. Niet minder kan het als thema van het Adventsproject vertellen wat aanstaande is, en onze aandacht brengen bij een ‘Boek vol verwachting’ dat voor in de kerk verbeeld is. We leven toe naar de komst van Jezus in onze wereld.
Het is niet eenvoudig deze verwachting toe te laten. Hoe moet je verwachten dat God niet los laat, maar naar ons omziet, zoals een herder naar zijn schapen? Ook voor de mensen tot wie de profeet Jesaja zijn woorden richt was dit niet eenvoudig. Vol twijfel en weerwoord reageren zij.
We lezen erover in hoofdstuk 40: 1-11. Ernaast lezen we uit Romeinen, hoofdstuk 13: 11 en 12, waarin Paulus uitnodigt om wakker te worden en de tijd te herkennen waarin je leeft: nog is het nacht, maar de dag nadert al. We zingen in deze dienst een lied dat veelzeggend is aangereikt vanuit de meditatiegroep van onze gemeente: Gezang 816: ‘Dat wij onszelf gewonnen geven / aan het bevrijdende bestaan, / aan wat ons uitdaagt om te leven. / Dat wij de stille roep verstaan.’
Bij de zondagen van Advent is er bovendien een speciaal projectlied dat Robbert-Jan Korteland en Ronald van der Schelde met ons oefenen en in de dienst begeleiden.
Zo leven we samen toe naar het Kerstfeest en hopen op een tijd ‘vol verwachting’.

ds. Joke van Voorst