Wil op Zondag 31 december 2017

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Op Oudejaarsdag valt het tikken van de klok veel meer op. Nog een paar uur en dan… Misschien is het bombardement aan vuurwerk een uit de hand gelopen poging om dat tikken te overstemmen? Er zit immers een moeilijke kant aan tijd die we afsluiten: wat hebben we voltooid in die verleden tijd? Of nog persoonlijker: Wat staat me te wachten? Uit de geschiedenis van de Kerk zijn er voorbeelden die kunnen helpen bij die vragen. Zo heeft journalist en schrijver Jochen Klepper (1903-1942) bijzondere voorbeelden aangereikt over het omgaan met tijd. We beluisteren en zingen in deze dienst twee van die voorbeelden. Daarmee zijn we al stappen dichter bij wat verteld wordt over Simeon en zijn manier om de tijd te doorleven. We ontvangen de woorden vanuit Lucas 2: 22-40 (lector Cor van der Leer leest uit de Naardense Bijbelvertaling). De Eerste Schriftlezing is uit Jesaja 8 en klinkt ons in de oren als een actuele waarschuwing tegen de macht van het massale. Ook wanneer duizenden mensen iets doms roepen blijft het nog steeds iets doms. Ga door de tijd met vertrouwen op de ENE. ‘Verzegel dit onderricht in mijn leerlingen.’ zo lezen we in Jesaja. We krijgen een zegel op ons hart, teken van eigendom, teken om iets veilig te bewaren. Kom, we staan op de drempel naar een nieuwe tijd.

ds. Michiel de Zeeuw