Beste Medegemeenteleden van de Wilhelminakerk,

Natuurlijk is er ook in 2018 weer een nieuwjaarsontbijt, verzorgd door de mannen van de
Korenmaat.
U bent allen van harte uitgenodigd op zondag 7 januari om 09.00 uur voor dit ontbijt, waarna
om 10.00 uur de dienst zal volgen. Daarna is er uitgebreid de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en nieuwjaarswensen uit te wisselen.
We hopen op uw komst; weet u welkom!

Marriëtte Pullen,
Voorzitter wijkkerkenraad Wilhelminakerk-Petruskapel