Wil op Zondag 7 januari 2018

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Koning Willem-Alexander verwoordde in zijn Kersttoespraak de moeite die
mensen hebben om zich met elkaar te verbinden. Elkaar vinden, hoewel je uit
een ander land, een ander beroep, een andere laag van de bevolking komt,
wordt steeds lastiger. Je verbinden met elkaar vraagt namelijk om een hart, een
centrale zaak, die je deelt, ook al ben je verder heel verschillend.
Het Bijbelverhaal dat we vandaag lezen, uit Mattheüs 2:1-12, kan ons wat dat
betreft te denken geven. Wie zijn die mensen, met hun geschenken? Wat
hebben zij met elkaar te maken, en wie is dat kind, waar zij zich omheen
scharen?
Zanggroep De Korenmaat zingt in de dienst ook een passende Christmas carol
‘In the bleak midwinter’. Na de dienst is er zoals gebruikelijk ‘koffiedrinken’,
maar nu speciaal als een gelegenheid om elkaar ook nog alle goeds te wensen
voor 2018. Hierbij zingt de Korenmaat, zoals u gewend bent, een lied vol
wensen.

ds. Joke van Voorst