Kerkbalans 2018 – Geef voor je Kerk

Op 20 januari start  de Actie Kerkbalans 2018. In deze week worden weer de brieven en e-mails verstuurd. Let in die week dus extra op uw brievenbus en mailbox. Mocht u niets ontvangen, dan graag even een berichtje naar het Kerkkantoor.

De opbrengst van de Actie Kerkbalans bepaalt voor een zeer belangrijk deel de mogelijkheden van onze kerk. U kunt uw gift voor de kerk volledig aftrekken van de belasting, zonder dat er een drempelbedrag geldt of een maximumbedrag, als u uw bijdrage voor 5 jaar vast zet. Het Kerkkantoor heeft daar formulieren voor.

Het thema van dit jaar is “Geef voor je Kerk”. Als je geeft  om je kerk, dan geef je voor je kerk.

Joke van den Bandt-Stel
Kerkrentmeester voor de Wilhelminakerk en de Petruskapel

Bijlage: Wijkbrief Wilhelminakerk

Bijlage: Wijkbrief Petruskapel

Bijlage: Folder Actie Kerkbalans 2018.