Wil op Zondag 14 januari 2018

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Op deze zondag vindt onze jaarlijkse ‘kanselruil’ plaats. De voorgangers uit de PGDD ruilen op deze ‘Kanazondag’ van kansel. In de Wilhelminakerk verwelkomen we ds. Erik Schipper en pastor Martha Huizinga. Vanaf 2019 vindt deze ruilzondag plaats op de eerste zondag na Pasen. Nu nog op de zondag van ‘het eerste teken dat Jezus deed’. We vieren hoe, naast het brood, de wijn met een waterverleden ook vandaag mag rondgaan als de smaak van het herstelde feest.