Wil op Zondag 18 februari 2018

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Zorgen rijmt …
In de diensten van de Veertigdagentijd zijn er steeds accenten in die Bijbelverhalen rondom ‘zorgen voor’. God zorgt voor zijn schepping en in dat spoor, goed zichtbaar gemaakt door Jezus, zorgen ook mensen voor elkaar en voor de schepping. Zo klinkt op 18 februari, zondag Invocabit, in de Schriftlezing uit Marcus 1: 12-15 over Jezus’ vertrouwen dat God voor hem zorgt.
De lezing uit Genesis 9: 8 – 17 gaat over een zorgzame belofte, een teken van trouw. Het sluit goed aan bij het project van Kerk in Actie over ‘Onvoorwaardelijke liefde’, waarbij we vooral inzamelen voor de ‘moedige moeders’ in Oeganda.

Na het geslaagde lied bij het Adventsproject zijn Ronald van der Schelde, Stephan Blazís en Robert-Jan Korteland opnieuw bereid om bij te dragen in een melodie en het inoefenen van een projectlied. Dit keer onder de titel ‘Zorgen
rijmt …’. Elke zondag ontdekken we een kant daarvan.