Wil op Zondag 25 februari 2018

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Deze tweede zondag in de veertigdagen horen we hoe Jezus en enkele vrienden een bijzondere ervaring hebben boven op een berg (Marcus 9). Jezus vindt daar een bijzonder moment van geluk waarin hij ervaart hoe ook Mozes en Elia voor Hem zorgen door met Hem te praten. Misschien hebben ze hem wel verteld hoe moeilijk hun weg soms was. En hoe belangrijk het is om toch door te gaan, op de weg naar Gods toekomst. Ook horen we hoe Elia (1 Koningen 19) heel veel eerder ook op een berg nieuwe moed krijgt nadat het leven er voor hem even zeer mistroostig uit had gezien. Dat is een ervaring van velen van ons, dat het je goed kan gaan op het ene moment en dat je het spoor dan op het volgende moment soms helemaal bijster kunt zijn. Wat heb je het dan niet nodig om opnieuw te ervaren dat je er niet alleen voor staat, dat je Zijn hand als een steun in de rug ervaart. We zingen daarom ook Lied 785 onder leiding van Ronald van de Schelde: “en juist dan onverwacht, wat je niet had gedacht / vind jij je weg terug. Zijn hand is een steun in de rug”.
Met de kinderen bespreken we hoe fijn het kan zijn om met iemand te kunnen praten.

Ds. Arend Noordam