Wil op Zondag 4 maart 2018

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Vandaag biedt het project van de kindernevendienst ons een mooi verhaal aan dat past bij het thema “zorgen”. We zingen het projectlied “Zorg voor rust, stel eerbied veilig: Thuis bij God is leven heilig.” Hoe is dat? Hoe vinden we een heilige plek? Hoe kunnen we thuis zijn bij God?
We lezen uit Johannes 2: 13-22. Hierin laat Jezus zien hoe boos hij kan worden, omdat de heilige plek van God is veranderd in een markt.
We zoeken vandaag naar heilige plekken. In de lezingen, maar ook in de liederen die wij zingen, worden woorden gegeven aan onze menselijke zoektocht naar de plek waar we God kunnen vinden.

pastor Lianne van der Wel