Op vrijdag 13 april a.s. kun je weer je bijbelkennis testentijdens de Dordtse Bijbel Quiz (DBQ) in de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk, www.dewilhelminakerk.nl

De presentatie is deze avond in handen van pastor Lianne van der Wel en Bram Naaktgeboren. De quiz bestaat uit verschillende rondes met ieder een eigen thema. Voorgaande jaren werden er o.a. vragen gesteld over Bijbel en popmuziek, Bijbel en kunst, of Bijbel en straatnamen. Ook is er ieder jaar de ronde Bijbel en Dordrecht. Het gaat dus zeker niet alleen over parate Bijbelkennis.
We starten om 19.30 uur en hopen om 22.00 uur de winnaar bekend te kunnen maken.

Halverwege de quiz is er een pauze, waar tegen een kleine vergoeding, een drankje genuttigd kan worden.

Hoe kun je mee doen?
Je kunt met de quiz meedoen als team van maximaal 5 personen. Er mogen geen ‘hulpmiddelen’ gebruikt worden. Bijbels en mobieltjes blijven dus dicht en uit. Deelname kost € 5,- per team. Stel een team samen van familie, vrienden, collega’s, vereniging of kerk en meld je voor 6 april a.s. aan via dordtsebq@gmail.com.

Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina @dordtsebijbelquiz