Wil op Zondag 11 maart 2018

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Zondag is het de Vierde zondag van Advent. ‘Laetare’, verheug je, is de naam van deze dag. Het klinkt misschien vreemd, om zo dicht bij de week dat het lijden van Christus en van zovelen in deze wereld centraal staat. Toch vieren
we, als een bemoediging, hoe het licht van Pasen ons al een beetje tegemoet straalt. In de Psalm aan het hoofd van de dienst, klinkt de oproep om je te verheugen omdat je in de nabijheid van God mag leven (Psalm 122). Ook in de lezingen (Exodus 16: 13-20 en Johannes 6: 1-15) wordt ons aangereikt hoe overvloedig God wil delen van Zijn goedheid. Overvloedig betekent echter niet mateloos veel.
Na de overdenking zingen we een bijzonder lied, Gezang 707, een tekst gebaseerd op de woorden van een vrouw, Julian of Norwich, 14e eeuw, die verrassend actueel nadenkt over de liefde van God. Ook daar zullen we meer over horen.

ds. Joke van Voorst