Wil op Zondag 25 maart 2018

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Op Palmzondag proeven we vanuit Marcus 11: 1-11 hoe Jezus enthousiast wordt ontvangen. Het applaus is niet van de lucht: dit is onze nieuwe man! Kijk, blauw bloed, hemelsblauw bloed. Al snel daarna blijkt Jezus niet te leven naar het applaus. Mensen vinden hem dwars en moeilijk, omdat hij trouw blijft aan Gods verlangen. Het royale van God op een andere wijze koninklijk leeft. De ergernis van machthebbers slaat om in geweld, in bittere opruimwoede. Op deze zondag komt de vraag waar wij in dit verhaal voorkomen stap voor stap dichterbij. De kinderen maken met hun Palmpaasstok, in optocht door de kerk, kleurrijk zichtbaar hoe veel er gaande is.

ds. Joke van Voorst