Wil op Zondag 1 april 2018

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep.

Frankrijk werd afgelopen dagen geraakt door de dood van politieman Arnaud Beltrame, die de plaats innam van een gegijzelde. Hij werd vermoord, maar voor die ander lag de weg naar het leven open. Het doet ons denken aan de weg van Christus, de weg van het kruis. Vooral ook toen bekend werd dat Beltrame overtuigd christen was.
Ook in Nederland hebben politiemensen hun collega herdacht. In zijn keuze lijkt zoveel samengebald van hoe ook zij het leven hoog willen houden. En wij? Het feest van Pasen, dat we van harte willen vieren, vraagt ook aan ons hoe we het leven hoog willen houden. Door te zorgen, door voor je te laten zorgen? We lezen uit Jesaja 66: 10 – 14, hoe mensen een thuiskomst wordt beloofd, een zorgzaam hoogtepunt van leven. We zullen in Jeruzalem getroost worden, zoals een moeder haar kind troost.
Voor de dienst zingen we vertrouwde Paasliederen, van hoe leven wint. Een fijn Paasfeest gewenst!

ds. Michiel de Zeeuw