Wil op Zondag 15 april 2018

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf te beluisteren via de site van Kerkomroep.

zondag 15 april 2018, 3e zondag van Pasen,

‘Misericordia Domini’ – Goedheid van de Heer
Het past veelzeggend dat we op de zondag van de Barmhartigheid van de Heer, Misericordia Domini, het Heilig Avondmaal vieren. Van die warmhartigheid leven we. In de dienst komen indrukken aan bod uit de Kinderkring van afgelopen woensdag. Dat is de bijeenkomst waarin kinderen onder meer uitleg krijgen over de Maaltijd van de Heer. Ook hebben zij op de voorafgaande zaterdag het Avondmaalsbrood voor ons gebakken.

We lezen verder in Genesis: het verhaal van Kaïn en Abel, waarin uitdrukkelijk de vraag aan de orde is voor wie oog is. In de Evangelielezing, Johannes 21: 13-21 wordt Petrus gevraagd: heb je mij lief? Uit die liefde wordt een gemeenschap geboren die oog voor elkaar heeft. Op de Kinderkring, afgelopen woensdag, werd door een groepje 10/11jarigen nagedacht over ‘Kerk’. Wat is dat, wat doen mensen daar en waarom? Er kwam een heel gesprek op gang. Eén van de kinderen trok de vergelijking met een voetbalteam. “Leuker dan turnen, want je doet het samen”. Iemand anders reageerde: “nee, hoor, turnen doe je ook als team. Als er één iemand een medaille wint, zijn alle teamleden blij”. Dat deed denken aan de woorden van Paulus over de gemeente van Christus: ‘als er één lid lijdt lijden alle leden mee, als er één lid blij is delen alle mensen in die vreugde”.
ds. Joke van Voorst