WilopZondag 22 april

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van
dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van
Kerkomroep .

Cantatedienst

Zondag Jubilate, 22 april, krijgt veelzeggend gestalte in een Bachcantatedienst. We lezen, aangereikt door het rooster, uit Genesis 6:1-4 een uitzonderlijk gedeelte. De Nieuwe Bijbelvertaling koos voor het kopje ‘Vermenging van goden en mensen’. Ook wat eronder te lezen is zet al niet aan tot jubelen. Zogenaamde godenzonen gaan gigantisch in de fout, door opnieuw te kiezen voor een chaos ‘waarin alles moet kunnen’. Als contrast lezen we uit Johannes 1: 19-30 over de komst van Johannes de Doper en Jezus. Die weg klinkt ook in de verkondiging van J.S. Bach in cantate ‘Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe’ (BWV 167). Ter onderstreping van die weg reiken de muzikanten en zangers ons ook het Credo (KV 259) aan van W. Amadeus Mozart, met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Zoals Willem Barnard het ons al leerde ontdekken (Gezang 652): Zingt Jubilate voor de Heer!      Ds. Michiel de Zeeuw