WilopZondag 6 mei 2018

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf te beluisteren op de site van kerkomroep.

Zondag Rogate, bidt! De zondag voor Hemelvaart!
De aarde is weer droog. Maar wat ging daaraan vooraf? Soms moet of wil
je daar niet teveel bij stilstaan. Toch is het belangrijk om stil te staan bij
gebeurtenissen die niet zo vrolijk zijn. Dat deden we op 4 mei in ons land.
Ook mochten we vieren dat die donkere tijd weer voorbij is gegaan (5 mei).
Omzien naar wat geweest is, geeft ruimte om opnieuw te beginnen.
Opnieuw leren hopen.
In onze gebeden gedenken wij de chaos en mogen we onze dankbaarheid
tonen voor nieuwe kansen. We lezen uit Genesis het verhaal van Noach,
die het met alleen een belofte moet doen. Uithouden in angst en vrees.
Noach laat ons zien, hoe hij het uiteindelijk redt. Van donker, naar licht!
Van uitzichtloosheid, naar nieuwe hoop!
pastor Lianne