Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf te beluisteren op de site van kerkomroep.

Bij de dienst
In Leeuwarden, de huidige culturele hoofdstad van Europa, is een kunstwerk te zien van Tim Etchells: ‘Hear’. Het bestaat uit tachtig woorden in neonletters, vanuit het Engels, Nederlands, Duits en Fries, die allemaal verwijzen naar iets van de menselijke spraak. Ze zetten aan het denken over hoe wij met taal en spraak omgaan. Wat zijn onze bedoelingen ermee? Bij onze viering van het Pinksterfeest komt diezelfde invalshoek aan bod in de Schriftlezingen over de torenbouw in Babel (Genesis 11:1-9) en vol van verwondering over een brede verstaanbaarheid in Jeruzalem (Handelingen 2: 5-12). Veel van deze dienst is door Hans Okkerse op muziek gezet. Durf te spelen, te luisteren en mee te zingen. Zo worden we in de geest van het Pinksterfeest innerlijk in beweging gebracht om te ontvangen en te delen. Antwoord te geven op de vraag hoe wij naam willen maken, anders dan in Babel. De Pinksterlezing eindigt als een vraag en als een uitnodiging ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ ds. Michiel de Zeeuw