Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep

Bij de dienst van vandaag:
Vandaag beleven we onze eerste ‘Kom-in-beweging-dienst’, een nieuwe naam voor de Thomasviering, zoals wij deze nu een aantal jaren vieren. Een dienst waarin veel beweging zit, zowel in de liedkeuze als in de uitvoering. Iedereen kan op zijn/haar eigen manier deelnemen aan de dienst. Het uitgangspunt voor de dienst vinden wij bij de Bijbelse figuur Job. We gebruiken de tekst van deze zondag, Job 1. Samen met de tieners kijken we naar Job. Naar wat hem overkomt en hoe hij daarmee omgaat. Een lied en een korte overweging (waarin de kinderen betrokken worden), wil ons aanzetten om na te denken over wat het met ons doet, wat Job overkomt en hoe ons eigen leven zich daartoe verhoudt. Daarna kunnen wij letterlijk ‘in beweging’ komen om een activiteit naar keuze te bezoeken. We eindigen weer met elkaar in de kerkzaal. Daar zullen we, dat wat we op ons hart hebben, in rook laten opstijgen naar de hemel. Bidden we samen onze voorbeden. En geven we elkaar de zegen mee om op weg te gaan.
Een inspirerende dienst gewenst namens de voorbereidingsgroep

Annemiek, Boukje, Fenneke, Hanneke en Rineke,
Lianne van der Wel