Antwoordkaart - kansen vanuit de Kerk in 2018-2019

Rondom het levende woord

Ik doe graag mee met:

Bij elkaar rond de tafel (vul hieronder het aantal (mee)eters in) (Aanbodkrant blz. 1)

  • Ik kom eten met persoon/personen.
  • Ik ontvang te eten persoon/personen.
  • Nieuw Heilig, hedendaagse inspiratie, 2 & 16 oktober (blz. 2)Oog voor oorsprong, werk Janpeter Muilwijk, 14/2 en 14/3 (blz. 2)Excursie Bergsingelkerk, op zaterdag met Peter Dillingh (blz. 3)Wel te verstaan, over bidden, middag 13 maart (Petruskapel) (blz. 4)Bijbelkring Petruskapel, met pastor Anneke van Mansum (blz. 4)Duurzame Maaltijd, op Dankdag 7 november 2018 (blz. 5)Duurzame Maaltijd, op Aswoensdag 6 maart 2019 (blz. 5)Bijbelse personen, dinsdagmiddagkring, pastor Lianne vdW, ds. MdZ (blz. 6)Aren lezen, Bijbellezen met ds. Michiel de Zeeuw (blz. 6)Lezing Henk Pietersma, donderdag 1 november 2018 (blz. 7)Lezing Hannelieke van de Beek, woensdag 14 november ‘18 (blz. 7)Samen boeken lezen op 18/9, 21/11, 12/2 en 10/4 (blz. 8)Muziek onder woorden, met Rob Landman (donderdagen) (blz. 8)Bijbel in je moerstaal, avond over spannend vertalen (blz. 9)Open Huis-kring, ontmoeting en gesprek (vrijdag- of zaterdagavonden) (blz. 10)Kring Opvoeden en geloof (zondagavonden) (blz. 11)De oren van je hoofd, verhalen en pannenkoeken, 9 februari (blz. 12)Belijdeniscatechese, in gesprek over jouw weg in gelovenIn gesprek gaan: graag een persoonlijk bezoek thuis (blz. 10)