Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

 

Dienst op Israëlzondag
Wanneer we Israëlzondag vieren brengt dat een blik in de spiegel. Wie zijn wij als christenen in relatie tot het volk Israël? Hoe begrijpen we onszelf, hoe bezien we wat verteld wordt over Gods weg? Waar Hij allen met liefde wil bereiken via die ene geliefde, wereldwijd verbinding via Israël.
We lezen op deze zondag uit Marcus 10: 1 – 16 en ontmoeten Jezus daar nadrukkelijk als leraar. Geen belerende ‘schoolmeester’, maar iemand om de vragen van het leven aan en mee te doorgronden. Een leraar die ons helpt te leven ‘rondom het levende Woord’. Hij geeft ons te denken over trouw als het verlangen naar een tegenover (De Eerste Schrift-lezing is uit Genesis 2: 20-25), naar heelheid de gebrokenheid voorbij. Onze Wilhelminakerkcantorij, onder leiding van Tineke Pennings, zingt ons onder meer voor ‘Verberg je niet, toon dapper je gezicht. Kom voor de dag en wandel in het licht’. We vieren in dat spoor het Heilig Avondmaal. We doen dat midden in de wereld, dit delen raakt ook aan de omvattende conflicten, aan indrukken van onrecht. Zulke indrukken zijn er vanuit Israël en de Palestijnse gebieden, maar ook van dichterbij, rondom ons dagelijks bestaan. ds. Michiel de Zeeuw