Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Bij de Dienst

We beleven een gewone buitengewone dienst waaraan het Singelkoor meewerkt. Onder leiding van Miriam Lindemans heeft het koor al veel mooie bijdragen geleverd. Ik verheug me op de liederen die zij in deze dienst voor ons zingen, op een manier die het hart raakt. Bovendien is er recent een prachtige CD uitgekomen; het Singelkoor heeft veel te bieden.

De Schriftlezingen laten weten hoe wij leven met een hoofd vol rijtjes. ‘Die is belangrijker dan die’ en ‘tegen dat soort mensen moet je beleefd tegen zijn’. Uit Genesis 48: 8 – 19a horen we hoe Israël, -hier de rijke naam van Jakob-, de zonen van Jozef zegent, maar zich lijkt te vergissen. Uit Marcus 10: 32-45 horen we leerlingen van Jezus vragen om ereplaatsen. Onze volgordes worden in de Bijbel vaak omgekeerd. Niet alleen is er reden om tegen alle schepselen wellevend te zijn, ook ontdekken we al lezend het kortzichtige van veel van onze rijtjes. Het vraagt om diepgang wanneer je zelfbewust durft te dienen.