Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Bij de Dienst
Zondag 4 november is er in de kerkdienst speciale aandacht voor enkele van de werken uit de expositie ‘Van Letter tot Leven’. We lezen over de weg van Elia, die zijn inspiratie kwijt raakte en dat zichtbaar maakte door terug te keren naar de woestijn. Wie hem uiteindelijk in die eenzaamheid zal vinden moet herkennen dat hij niet verder is gekomen dan zijn voorouders, nog steeds moeizaam op weg naar het beloofde land (1 Koningen 19). Dan volgt de zorgzame geschiedenis van opnieuw geroepen worden. De Tweede Schriftlezing uit Marcus 12 vertelt over opstanding; hoe zal het zijn na de dood? Joodse beeldtaal belicht de opstanding als een terugkeer uit ballingschap, een einde aan de vervreemding. Jezus legt uit dat dan ook onze verwachtingen van het leven na de dood aan de vervreemding voorbij mogen komen.
In de liturgie van deze dienst denken we ook aan onze weg door de tijd, een weg door seizoenen. De oogst is ontvangen om nu al te durven delen, aan vervreemding voorbij.
Op zondag 11 november vieren we een Bachcantatedienst. Klinken zal de cantate ‘Was frag’ ich nach der Welt’, BWV 94. We lezen uit Psalm 103 over ‘de mens – zijn dagen zijn als het gras’ en uit Lucas 16: 1- 9 over een onrechtvaardige rentmeester. We kijken en luisteren naar kunstwerken die deze Schriftgedeelten indringend van commentaar lijken te voorzien. Wat blijft je uiteindelijk bij en wat blijft uiteindelijk bij je?
Michiel de Zeeuw