Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van
dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van
Kerkomroep .

Bij de dienst op Eerste Advent

In twaalf kerkdiensten rondom een tiental leven we toe naar 120 jaar Wilhelminakerk. Deze zondag gaat het om ‘tien rechtvaardigen’. De Schriftlezing uit Genesis 18: 16 – 33 vertelt hoe de Eeuwige met Abraham deelt hoe het er in de wereld voor staat. De inwoners van Sodom maken het, onder meer door het vernielen van de gastvrijheid, zo onleefbaar dat het niet verder kan. Abraham pleit voor de inwoners en in dat indringend pleidooi noemt de Eeuwige dat als er tien rechtvaardigen in Sodom gevonden worden de stad nog toekomst heeft. Wanneer we dat vertalen naar vandaag geeft het een bijzonder zicht op het belang van rechtvaardigen. Zij dragen (delen van) de samenleving zonder dat ze zo nadrukkelijk in beeld zijn. Het prikkelt onze gedachten aan wie we dan kunnen denken voor de situatie van vandaag. Welke rechtvaardigen houden iets van het goede overeind, hoeden op een misschien onopvallende manier wat van grote waarde is? In de voorbereiding is aan onze ouderlingen de vraag voorgelegd wie zij herkennen als zulke rechtvaardigen. Verderop in deze Wil op Zondag ziet u een impressie van hun antwoorden. Herkent u bepaalde namen niet, zoek ze dan, zo mogelijk, even op. Wie zou jij aan dat lijstje willen toevoegen?

De Tweede Schriftlezing is uit Openbaring 8: 1-4, over donkere tijden die door engelen met bazuinen aan het licht worden gebracht. Zo staat het ervoor. Zie jij gebeuren dat het anders wordt? Die vraag klinkt door in het Adventslied dat we, samen met de gemeente van de Grote Kerk, op weg naar Kerst zingen.

Michiel de Zeeuw