Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij de orde van dienst door hier te klikken.

De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Bij de dienst op Kerstmorgen

We vieren het Christusfeest als gasten. Of je nu voorzichtig belangstellend bent, een ‘meegenomen’ familielid of een gemeentelid dat helemaal de weg weet, allemaal zijn we te gast op dit geboortefeest. In verwondering ontdekken we hoe deze geboorte raakt aan de plaats waar wij wonen en samenleven. Op de achtergrond van de weergave uit Lucas 2 klinkt een ander soort geboorteverhaal: Mozes die opnieuw het leven binnenkomt (Exodus 3:1-14). Hij leert anders kijken naar het dorre gebied waar hij terecht kwam: Door Gods aanwezigheid wordt het heilige grond, gebied van ontmoeting.

De geboorte van Christus in het gebied waar wij terecht kwamen kan ook ons de ogen openen voor de ontmoeting die vandaag mogelijk is. De geloofsgetuigen uit de weken van Advent hebben al in die richting gewezen: Wees te gast op het feest van Licht, licht voor jouw leven en voor deze wereld, door het donker heen.

ds. Michiel de Zeeuw