Welkom in de Wilhelminakerk!

6 januari 2018 Epifanie.
Vandaag, de eerste zondag in het nieuwe jaar, lezen we het verhaal dat bij de feestdag van deze datum hoort, Driekoningen. Matteüs 2: 1-12 vertelt van de magiërs die ten tijde van de regering van koning Herodes op reis gaan naar Jeruzalem, om daar de pasgeboren koning van de Joden te zoeken. De bijzondere ster, een groot licht, heeft hen in beweging gezet. Wat dit allemaal teweegbrengt! Vandaag, op het feest van Epifanie (van Grieks, epifainoo – aan het licht brengen) zoeken wij naar de diepere betekenis van wat God ons wil laten zien, dat wat van oudsher verborgen was, komt aan het licht. In de aanbidding van de wijzen uit het Oosten zien wij de vervulling van de profetie van Jesaja (60:1-6), welke begint met de woorden: ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer!’ Een mooie belofte voor een nieuw jaar.

Pastor Lianne

Lees onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .