Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

 

Bij de dienst van vandaag

We genieten de rijkdom dat er nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Als gemeente begroeten we de diakenen Stefan Jongkind en Annet de Vries-Koppe, jeugdouderling Ronald van der Schelde en (pastoraal) ouderling Ariana van der Slikke. Zij weten zich geroepen om de kerk van Jezus Christus in deze gemeente te dienen. Dienen klinkt in onze ‘hippe’ samenleving als een stoffig woord, arm aan geldingsdrang. Toch beschrijft het daarmee treffend hoe ambtsdragers kunnen bijdragen aan het bijzondere verband van een geloofsgemeenschap. De Schriftlezing in deze dienst uit Esther 3 vertelt van taaie tijden, waarin het aankomt op de kwaliteit van de geloofsgemeenschap.

We nemen in deze dienst, met dank voor al hun inzet en gaven, ook afscheid van ambtsdragers die aan het eind van hun termijn zijn: diaken Anneke van Bleek, diaken Anneke Gerritsen, jeugdouderling Anne-Marie van de Weg, ouderling Pleunie de Lint, ouderling Marriëtte Pullen en ouderling Margreet Diemer. Gisteren kwam de kerkenraad bijeen om de nieuwelingen te verwelkomen en de aftredende ambtsdragers met persoonlijke woorden te bedanken. Uw en jouw handdruk vandaag na afloop van de dienst zullen het welkom en de dank nog meer kleur geven.  ds. Michiel de Zeeuw