Thema: ‘Een nieuw begin’
Dit thema roept gelijk een getal op, het getal 8, en dat is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.
8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in een andere vorm
geplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.
Invocabit – Roept hij Mij aan – Lucas 4,1-13
Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas
benadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk.
Bij de schikking
De 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel. Die cirkel staat hier symbool voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen staan bloemen van de cyclaam.