Thema: Een nieuw begin
Dit thema roept gelijk getal 8 op en is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in een andere vorm geplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.
Reminiscere – Gedenk – Lucas 9, 28-36
Hier op deze berg voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen.
Bij de schikking
De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen staan bloemen van de helleborus. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.