Thema: ‘Een nieuw begin’
Dit thema roept gelijk een getal op, getal 8 en is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in een andere vorm geplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.
Oculi mei – Mijn ogen zijn gericht op de Heer – Lucas 13, 1-9
Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken, ons leven veranderen, de bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, iets kunnen betekenen voor anderen.
Omzien naar de ander. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Hij wacht op een nieuw begin: bloesem en vrucht.
Bij de schikking
De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van een ellips, een oog suggererend. De primulaplantjes doen ook denken aan ogen. In de flessen staan wilgenkatjes en de sierlijke groene grassen versterken het beeld van inkeer.
Tussen de flessen liggen de vruchten van de vijgenboom.