Thema: ‘Een nieuw begin’
Dit thema roept gelijk een getal op, 8 en dit getal is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en
bloemkeuze bij. – 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in
een andere vorm geplaatst.- 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.
Judica – Doe mij recht – Lucas 20, 9-19
De wijngaard is een positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groei
en vruchten dankt zij aan God. De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn). In dit verhaal eigent de pachter zich, in plaats van een deel, de gehele opbrengst van de oogst toe. Hij verrijkt enkel zichzelf en weet niet van dienen en geven.
Bij de schikking
Centrale vragen: wat en wie is rechtvaardig, wie doet recht?
De 8 flessen zijn geplaatst in een gesloten vierkant.
Er is geen opening voor gesprek. Verzoening lijkt onmogelijk.
In elke fles staat een zwaardvormig blad. Tussen de flessen
staan potjes blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.