Thema: ‘Een nieuw begin’
Dit thema roept gelijk een getal op, het getal 8 en dit getal is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij.
8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in een
andere vorm geplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.
Palmarum – Palmpasen – Lucas 19,29-40
“Jezus betreedt de stad vanuit het oosten. Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waar vandaan God zou terugkeren tot zijn volk. Onder het geroep van hosanna, en zwaaiende palmtakken komt Hij als grote koning de stad binnen.”
Bij de schikking
De 8 flessen zijn geplaatst in het patroon van een weg.
4 flessen staan aan de ene kant van de ‘weg’ en 4 flessen aan de andere kant. In de flessen zijn gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.