Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Bij de dienst
Vandaag staat de kerkdienst in het teken van de doop. Jeanine van den Steenhoven kiest voor een leven met God. Ze heeft bij de voorbereiding teksten aangereikt die belangrijk zijn op haar weg van geloof. Zo lezen we als reisgenoten uit Psalm 139 over gekend zijn, uit Johannes 3 over opnieuw beginnen en uit Filippenzen 4 over wat van waarde is. Verschillende lijnen van haar leven, met vele jaren in het buitenland, komen deze zondag samen. Ik zie nog haar verbaasde gezicht voor me toen ze op de gedenkplaat bij de (linker)ingang van de Wilhelminakerk de naam van haar overgrootvader ontdekte.
Momenteel zijn de wanden van de kerkzaal gevuld met werkstukken geïnspireerd door de kerkramen. De expositie heeft daarmee een veelzeggend thema. De kerk als plaats waar er een ander licht op je leven valt. En op het leven van medemensen. Zo wordt zichtbaar dat er nog veel te delen is. Heel concreet krijgt dat vandaag gestalte in onze gaven voor slachtoffers van de cyclonen Idai en Kenneth in Zuidoost-Afrika. Van harte aanbevolen!
ds. Michiel de Zeeuw