Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep

Bij de dienst

Bij het gloria in deze dienst kijken we mee naar hoe Rembrandt God de eer geeft in een geëtste Bijbeloverdenking over naastenliefde.

Deze zondag, zo kort na de viering van Hemelvaartsdag, gaan onze gedachten naar al wie in deze wereld als verweesd achter blijven. Iemand die er zorgzaam en met liefde voor je was, ontbreekt. We delen in deze 12 x 10-dienst, op weg naar 120 jaar Wilhelminakerk, voorbeelden van een omzien naar elkaar. De dienst wordt mede voorbereid door leden van de werkgroep Pastoraat. Deze werkgroep is in ontwikkeling om de evenknie te worden van de diaconie. Twee knieën die de gemeente, naar inspirerend voorbeeld, helpen bewegen, op weg naar de ander.

We lezen uit 2 Koningen 5: 1-14 over wat nodig is voor pastoraat, terwijl de Evangelielezing uit Johannes 14: 15-21 in de herziene Naardense vertaling opvallend spreekt van een troosttoeroeper die wordt gegeven. In de vorige editie werd Gods Geest daar nog omschreven als ‘een andere gids-en-helper’.

Vanuit de werkgroep Pastoraat worden 10 gedachten over pastoraat met u en jullie gedeeld onder de noemer ‘tien keer herders en schapenkoppen’. 

ds. Michiel de Zeeuw