Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .


Bij de dienst

Zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. De zondag na Pinksteren, waarop we zoeken naar de verschillende wijzen waarop iets van God duidelijk wordt in ons bestaan. En daar zullen we op deze zondag over zingen! Het gaat vandaag over de schepping, de Schepper, de Wijsheid, Jezus en de heilige Geest. Samen met Nikodemus stellen wij vragen om uit te zoeken hoe God zich openbaart in deze wereld. Zullen wij antwoorden vinden op onze vragen of niet?

Pastor Lianne