Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .

Bij de dienst

Vandaag staat de kerkdienst in het teken van zingen als vorm van geloven. We lezen uit Psalm 137 ‘Hoe kunnen wij zingen een lied van de HEER op vreemde grond?’ en daarnaast uit Handelingen 16 over hoe Paulus en Silas vast zitten. Ze zijn gevangen genomen, uit beeld geduwd tot in de binnenste kerker, met hun voeten in het blok. Ze kunnen geen kant meer op. Een ervaring die veel medemensen ook vandaag nog opdoen; de berichten van Amnesty International zijn hierover pijnlijk duidelijk. Wat bezielt Paulus en Silas om, wanneer alles letterlijk en figuurlijk donker is, te gaan zingen? Lofliederen voor God nota bene. Zou u dat doen?

In de orde van dienst ziet u bij sommige liederen een toelichting vermeld, onder meer geschreven door onze organisten Hans Okkerse, Herman van Ballegooijen en Hans van de Weg. Om kort aandacht te vragen voor de architectuur van een geloofslied. Een bouwwerk dat ruimte brengt om in te vertoeven. Zie het lijnenspel, ontdek de verbinding. 

Aan deze dienst werkt het Open Huis Koor mee. Dit koor is vanuit de Open Huis Kring ontstaan en wil bij gelegenheid graag meewerken aan kerkdiensten. Deze zondag gebeurt dat onder meer met het zingen van Gezang 388, waarin de verbinding met het Avondmaal, dat we in deze dienst vieren, al te proeven is.

Michiel de Zeeuw