‘In het nieuwe Noorden, aan den anderen kant van den Bergweg, hebben de Gereformeerden ’t eerst een kerk gesticht, welke hedenavond ingewijd wordt. Vlak er bij is men thans een R.K. hulpkerk aan ’t bouwen.’ Zo beschreef het Rotterdamsch Nieuwsblad op vrijdag 9 april 1915 de nieuwe kerkelijke aanwinst voor de stad.

Ingang van de Bergsingelkerk en bezoekers

Op bezoek

Op zaterdag 8 juni vertrok een groep gemeenteleden vanuit de Wilhelminakerk in Dordrecht om op bezoek te gaan in een andere kerk ontworpen door architect Tjeerd Kuipers. Juist in een andere omgeving doe je immers nieuwe indrukken op over je eigen kerk.

We werden hartelijk ontvangen door het kostersechtpaar Bert en Wil van Namen en door organist Edwin Vooijs. Helaas waren deze middag de treinverbindingen vanuit de hoofdstad slecht. Twee van ons die daar waren ingestapt beleefden een variatie op een bekend lied: ‘Toen wij uit Amsterdam vertrokken, vertrokken we uit Amsterdam’.

Na een kopje koffie en een welkomstwoord, gaf onze kerkhistoricus Peter Dillingh, onder meer vermaard om zijn rubriek ‘Des Tijds’ in Kerk op Dordt, een korte inleiding over architect Tjeerd Kuipers. Het figuurlijke handschrift van de architect kon op vele plekken worden aangewezen. 

Voor alle Rotterdammers

Bert van Namen nam ons daarna mee door de geschiedenis van de Bergsingelkerk. Een houthandelaar met de bijpassende naam Bos was een van de financiële ondersteuners geweest voor deze gedurfde bouw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de hulpverlening die vanuit de Bergsingelkerk plaatsvond voor alle Rotterdammers, ongeacht afkomst of kerkelijke binding, van grote betekenis geweest. Dat had zelfs zo’n doorwerking dat niet-kerkelijke buurtbewoners vele jaren later massaal protesteerden toen de kerk, die zo deel was van hun dagelijks leven, dreigde te worden gesloten.

Zoals je drinkt

De rondwandeling door de kerk onder leiding van Edwin Vooijs ging van vraag naar antwoord en eindigde bij het orgel. Hij gaf ons een prachtige indruk van de klankkleuren van het orgel. We zongen enkele liederen en daarbij las ds. Michiel de Zeeuw de tekst ‘Zingen in de kerk’, van Willem Barnard, een geboren Rotterdammerd. ‘Je zingt zoals je drinkt: van dorst.’

Diederick Koornstra, door de NS uitgespuwd als eens Jona terug op het droge, kwam juist op tijd de Bergsingelkerk binnen om ons op een klein concert te trakteren.

Orgel bespeeld door organist Diederick Koornstra

Bij het uiteengaan werd van alle kanten vastgesteld dat dit een prachtige middag was geweest. ‘Misschien komen wij binnenkort eens buurten in de Wilhelminakerk in Dordrecht’. Een goed plan! Die andere Kuipers-kerk heet jullie, en alle andere lezers van dit stukje, hartelijk welkom. (MdZ)

Dank aan de fotografen Gijs van Willigen en Wouter Dekkers voor het delen van hun kieken.